SPRAWIEDLIWOŚĆ TO NAJWIĘKSZE DOBRO CZŁOWIEKA
To wiazadło, które utrzymuje razem cywilizowane jednostki i cywilizowane narody. -Daniel Webster
Dowiedz się więcej o naszej kancelarii
O kancelarii

Kancelaria świadczy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w tym osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych w postaci m.in. spółek kapitałowych, fundacji , stowarzyszeń rejestrowych, spółdzielni a także na rzecz spółek osobowych jak i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, m.in. takich jak wspólnoty mieszkaniowe , stowarzyszenia zwykłe.

Pomimo, iż kancelaria jest firmą nowoczesną, to świadczy usługi obejmujące tradycyjne obszary praktyki adwokackiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, udzielanie porad prawnych, stałe doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji przedsądowych, dochodzenie roszczeń majątkowych


więcej
adw. Olga Zubrzycka-Staniczek

Adwokat Olga Zubrzycka-Staniczek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od 2011 roku. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez współpracę zarówno z kancelariami adwokackimi jak i kancelariami radcowskimi, którą to rozpoczęła już na etapie studiów prawniczych a następnie kontynuowała w trakcie odbywania trzyletniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Jest absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o kierunku strategia podatkowa. Podjęcie niniejszych studiów służyło przede wszystkim wymianie zdobytej wiedzy z zakresu szerokorozumianego prawa podatkowego i uczestnictwu w dyskusji na temat praktycznych problemów


więcej
Nasze usługi

Przedstawiony w tym dziale katalog prezentuje przykłady spraw, które są najczęściej powierzane do prowadzenia lub opiniowania przez Kancelarię.
Lista ta nie ma jednak charakteru zamkniętego. Różnorodność problemów prawnych, w których konieczna jest profesjonalna porada prawna jest tak duża, że wymyka się wszelkiej sztywnej klasyfikacji. Miarą znajomości prawa jest bowiem kreatywność, czyli znajdowanie nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz samodzielne kształtowanie praktyki w tych płaszczyznach, gdzie brak jest dotąd utartych schematów.

Pomoc prawna dla kl. indyw.Obsługa prawna firmOgólny zakres usługPomoc prawna dla inst. publ.


więcej