Dlaczego moja Kancelaria

Celem przeprowadzenia z sukcesem postępowania sądowego, administracyjnego, negocjacje z kontrahentem czy też aby zawrzeć satysfakcjonującą nas umowę wydaje się być niewystarczająca powierzchowna znajomość przepisów prawa czy też posiadanie wzorów pism, umów odnalezionych w Internecie popartych opiniami internautów.
W innej sytuacji bowiem, wieloletnie studia prawnicze uzupełniane dalszą, kilkuletnią nauką i praktyką realizowaną w trakcie odbywania aplikacją adwokackiej byłyby całkowicie zbyteczne.

Jeśli chcesz w pełni i skutecznie skorzystać z przysługujących Ci uprawnień w trakcie postępowania sądowego czy też administracyjnego, jeśli zamierzasz podpisać korzystny kontrakt, w pełni zrozumieć jego postanowienia, jeśli chcesz zakończy współpracę z kontrahentem w przyjaźni zawierając ugodę pozasądową satysfakcjonującą obie strony trzeba znać nie tylko literalne brzmienie przepisu ale i orzecznictwo sądowe, warto wiedzieć w jaki sposób doktryna prawna wykłada dany przepis, jak interpretuje prawo Sąd Najwyższy, dlaczego określony przepis zawiera właśnie takie, a nie inne regulacje, czyli jaka była historia jego powstawania.. Powyższa wiedza jest nie tylko przydatna; ona jest niezbędna.

Oczywiście nikt nie wymaga od Ciebie abyś wiedział to wszystko, abyś posiadał doświadczenie w stosowaniu w praktyce przepisów prawa. Od tego jesteśmy my. Powyższą wiedzę i doświadczenie w jej wykorzystaniu nabywamy w wyniku praktyki, rozpracowując konkretne sprawy. Samo posiadanie teoretycznej wiedzy jest niewystarczające.

Jeśli zatem masz problem prawny i chcesz go rozwiązać w sposób Cie satysfakcjonujący skontaktuj się. Do każdego problemu prawnego mojego Klienta podchodzę z zaangażowaniem i poświeceniem. Kancelaria nie dzieli bowiem Klientów na „dużych” i „małych”.

Zapraszam.

Adwokat Olga Zubrzycka