Nasze usługi


Przedstawiony w tym dziale katalog prezentuje przykłady spraw, które są najczęściej powierzane do prowadzenia lub opiniowania przez Kancelarię.
Lista ta nie ma jednak charakteru zamkniętego. Różnorodność problemów prawnych, w których konieczna jest profesjonalna porada prawna jest tak duża, że wymyka się wszelkiej sztywnej klasyfikacji. Miarą znajomości prawa jest bowiem kreatywność, czyli znajdowanie nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz samodzielne kształtowanie praktyki w tych płaszczyznach, gdzie brak jest dotąd utartych schematów.

Pomoc prawna dla kl. indyw.Obsługa prawna firmOgólny zakres usługPomoc prawna dla inst. publ.