Pomoc prawna dla klientów indywidualnych


Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących dziedzinach:

  • obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji oraz doradztwo odnośnie uregulowania stanu nieruchomości;
  • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
  • prawo spadkowe;
  • ochrona dóbr osobistych;
  • sprawy pracownicze;
  • prawo majątkowe małżeńskie;
  • prawo karne i karnoskarbowe;
  • szeroko rozumiane prawo podatkowe.
  • prawo rodzinne
  • prawo oświatowe