O kancelarii


Kancelaria świadczy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w tym osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych w postaci m.in. spółek kapitałowych, fundacji , stowarzyszeń rejestrowych, spółdzielni a także na rzecz spółek osobowych jak i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, m.in. takich jak wspólnoty mieszkaniowe , stowarzyszenia zwykłe.

Pomimo, iż kancelaria jest firmą nowoczesną, to świadczy usługi obejmujące tradycyjne obszary praktyki adwokackiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, udzielanie porad prawnych, stałe doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji przedsądowych, dochodzenie roszczeń majątkowych oraz ich egzekucję, przygotowywanie projektów umów, statutów, a także pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, odwołań, skarg i innych środków zaskarżenia.

Zdobyte doświadczenie zaowocowało ukierunkowaniem Kancelarii na uczciwe przedstawienie Klientom szans powodzenia w prowadzonej sprawie i realizowanie ustalonego wspólnie z Klientem optymalnego planu działania. Atutem Kancelarii jest przede wszystkim rozumienie rynku, elastyczność w świadczeniu usług prawnych, energia . Kancelaria zapewnia każdemu Klientowi indywidualne podejście do każdej sprawy a także swobodę w negocjowaniu zakresu świadczonych przez Kancelarię usług prawniczych oraz wynagrodzenia. Najważniejsze dla Kancelarii jest dobro Klienta, rzetelność i współpraca oparta na zasadach wzajemnego zaufania. To, co wyróżnia Kancelarię to kreatywność, wielopłaszczyznowe spojrzenie na konkretny problem prawny Klienta, staranność i ponadprzeciętne zaangażowanie, a także szybkość podejmowanych działań oraz ich skuteczność.

Celem zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi Kancelaria współpracuje z wybranymi notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, komornikami sadowymi oraz radcami prawnymi.