Adwokat Olga Zubrzycka-Staniczek

Adwokat Olga Zubrzycka-Staniczek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od 2011 roku. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez współpracę zarówno z kancelariami adwokackimi jak i kancelariami radcowskimi, którą to rozpoczęła już na etapie studiów prawniczych a następnie kontynuowała w trakcie odbywania trzyletniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku strategia podatkowa, które to studia służą przede wszystkim wymianie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego i uczestnictwa w dyskusji na temat praktycznych problemów związanych z postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi prowadzonymi przez organy skarbowe wobec przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w reprezentacji swoich klientów przed sądami powszechnymi , administracyjnymi a także przed organami państwa, w szczególności przed organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych. Zdobyte w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej doświadczenie obejmuje swoim zakresem również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa podatkowego, upadłościowego, handlowego, w tym tworzenie spółek handlowych, ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców oraz likwidację. Poza powyższym uzyskane doświadczenie należy odnieść do świadczenia usług prawnych dla osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego , prawa pracy a także prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz rzeczowego . Priorytetem adwokata Olgi Zubrzyckiej w codziennej pracy jest sumienność, staranność, uczciwość, wiedza, w tym zdobyte doświadczenie praktyczne a także poufność.